Naši vystupující

Josef Kuře

Filosof zabývající se bioetikou a medicínou, přednosta Ústavu lékařské etiky na LF MU v Brně, místopředseda Bioetické komise Rady pro vědu, výzkum a inovace. Doktorát z filosofie získal na univerzitě v Innsbrucku, bioetickou specializaci v Berkeley a Washingtonu DC (Kennedy Institute of Ethics, Center for Clinical Bioethics, Georgetown University). Habilitoval se v oboru Sociální lékařství na Masarykově univerzitě. Spolupracoval na řadě evropských projektů řešících sociálně-etické aspekty biomedicíny a biotechnologií. Zabývá se filosofickými předpoklady bioetiky a etikou biomedicínského výzkumu, důraz přitom klade na uvažování zaměřené na budoucnost.
11|5|2013
Divadlo Reduta, Brno