Naši vystupující

Agata Hofman

Agata Hofman (32) se vzděláváním dětí zabývá od roku 1990. Iniciovala vznik PAK – Polish Academy of Kids, která je první mezinárodní univerzitou částečně spravovanou dětmi o chod které se stará nezisková organizace. Momentálně ji navštěvuje přes 6000 dětí v Polsku a v Nizozemí. Ve své práci se Agata soustřeďuje na vytváření nových modelů vzdělávání např. zaváděním astronomie, mikrobiologie a vícejazyčného vzdělávání do výuky velice mladých, již dvouletých, žáků. Její přístup k výuce je založen na volné hře a individuálním přístupu k věděckým zájmům každého dítěte díky využívaní vybraných nástrojů informačních a komunikačních technologií. Agáta také pracuje jako recenzentka pro britský akademický žurnál British Journal of Educational Technology a je členkou rady polské Asociace pro výzkum her, prvního ludologického sdružení v Polsku. Momentálně Agáta působí na Institutu psychologie Univerzity v Gdaňsku jako asistující profesorka a její snahou je propojit informační a komunikační technologie se vzděláváním a psychologií. Je také matkou pěti výcejazyčných dětí.
11|5|2013
Divadlo Reduta, Brno