Nacházíte se na starší verzi webu pro ročníky 2010 a 2011. Aktuální web pro rok 2013 najdete na adrese tedxbrno.cz

Připojte se k nám

Partner Partner Dobrovolník Dobrovolník

Zapojte se do týmu dobrovolníků

TEDxBrno se rodí také díky znalostem, nadšení a aktivitě dobrovolníků. Pokud si myslíte, že máte schopnosti, dovednosti či zkušenosti, které mohou TEDxBrno posunout na vyšší úroveň, neváhejte nás kontaktovat s následujícími údaji: 

 • jméno a příjmení
 • e-mailový a telefonický kontakt
 • oblast, ve které byste se chtěli realizovat / dovednosti, které nabízíte
 • důvod, proč se do příprav TEDxBrno chcete zapojit
 • jakékoli reference, odkazy na web, blog, profil apod.


Navrhněte vystupující

Znáte lidi, kteří

 • umějí poutavě vyprávět?
 • mají za sebou výjimečný životní příběh?
 • jsou inspirativními osobnostmi ve svém oboru?
 • mají co nového sdělit (tedy nebudou opakovat přednášku z jiných konferencí)?
 • umějí představit svoji práci z nového pohledu?
 • dokáží pro svoje nápady nadchnout ostatní včetně neodborníků?
 • podle pravidel TED nezneužívají vystoupení k reklamě pro konkrétní produkt nebo firmu?


Právě takové hledáme. Program TEDxBrno sestavujeme z desítek kandidátů a stále vítáme další tipy na inspirativní osobnosti z oblasti vědy, podnikání, kultury, neziskového sektoru, atd. Kdybyste nám chtěli někoho doporučit, pošlete nám prosím následující informace:

•    plné jméno včetně e-mail a/nebo tel. kontaktu
•    čím se zabývá, čeho dosáhl/a, oblast zájmu
•    proč ho/ji doporučujete, pro jaké téma by se na TEDxBrno nejlépe hodil/a
•    kde už veřejně vystupoval/a
•    uveďte prosím jakékoliv odkazy na články, videa, fotografie nebo jiné informační zdroje
•    vaše jméno a kontakt

Pokud bychom vybrali přednášejícího díky vašemu tipu, získáte zdarma vstupenku na TEDxBrno!


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: