Nacházíte se na starší verzi webu pro ročníky 2010 a 2011. Aktuální web pro rok 2013 najdete na adrese tedxbrno.cz

Připojte se k nám

Partner Partner Dobrovolník Dobrovolník

TEDxBrno přináší nápady, které stojí za to sdílet, a Počin TEDxBrno ukazuje nápady, které stálo za to uskutečnit. Hledáme realizované nápady, které přinesly obyvatelům města Brna něco prospěšného, a lidi, kteří se o ně nejvíce zasloužili.

Počin TEDxBrno je jakýkoli společensky prospěšný projekt, služba nebo akce, které mají přínos pro konkrétní místo (město Brno, jeho okolí nebo jeho část, např. čtvrť, ulici, školu, park) nebo pro konkrétní společenství či skupinu lidí.


Počin TEDxBrno musí splňovat následující podmínky

 • Přináší něco inspirativního, originálního a kreativního.
 • Zvyšuje kvalitu života v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, výzkumu, sociálních nebo podnikatelských inovací, životního prostředí, podpory občanské společnosti apod.
 • Má výsledky, které je možno ověřit – např. výstup z médií, fotografie, video/film, doložené svědectví atd.
 • Proběhl v roce 2011, nicméně jeho realizace mohla být zahájena již dříve.


Vítězné počiny

vybrala porota složená ze zástupců různých tématických oblastí, kteří jako propojovatelé mají přehled o dění napříč profesními škatulkami.

 

Porota

Jiří Dušek (ředitel Hvězdárny a planetária Brno), Jasna Flamiková (ředitelka Nadace Veronica), Petr Hurník (architekt), Tereza Chrástová (koordinátorka projektu Kreativní centrum Magistrátu města Brna), Julie Kalodová (novinářka a foodblogger), Anna Putnová (děkanka Fakulty podnikatelské), Adam Zbiejczuk (social media specialist a publicista), Lenka Zogatová (občanské sdružení Fléda).


Hlavní partneři

Nadace Vodafone CTP


Partner

Veronica


Nominace 

K účasti v soutěži stačí zaslat do 31.10.2011 na adresu pociny@tedxbrno.cz zprávu s následující strukturou:

 • Název počinu
 • Popis počinu a jeho hlavního výstupu (jak je zdokumentován)
 • Kdo je cílovou skupinou a/nebo kde se nachází dané místo? Proč jste si je vybrali?
 • Čím byl počin pro danou komunitu a/nebo pro dané místo přínosný a užitečný?
 • V čem spočívá originalita nebo inovativnost daného počinu?
 • Jak dlouho počin probíhal nebo jak dlouho trvaly přípravy k jeho uskutečnění (opakovaná nebo jednorázoví akce)?
 • Může počin sloužit jako inspirace? Pokud ano, pro koho?
 • Nominovaná osoba, která se o počin nejvíce zasloužila (plné jméno, kontakt, reference)
 • Nominující jednotlivec nebo organizace včetně kontaktu (může být shodné s nominovanou osobou)

Soutěž volně navazuje na volby počinů roku organizované Brnopolis o.s. na přelomu let 2008/09 a je inspirovaná TEDxAmsterdam Challenge a Brussels' Changemakers (telling the stories of inspiring individuals who have the desire to do things differently and to create social or environmental good).


Na začátku stačí málo, abychom dokázali něco velkého


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: